กิจกรรม ภาพกิจกรรมออกสำรวจพื้นที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียด: