กิจกรรม นายกอบต.ตุยง เข้าร่วมรับรางวัลหน่วยงานท่ีมีผลการประเมินคุณธร

รายละเอียด: ภาพกิจกรรม