กิจกรรม โครงการป้องกันและรู้ทันภัยพิบัติ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด

รายละเอียด: ภาพโครงการฯ