กิจกรรม โครงการป้องกันและรู้ทันภัยพิบัติฯ วันที่ 19 ก.ย. 2563

รายละเอียด: ภาพโครงการฯ